1.jpg2.jpg3.jpg

O. Stanisław Wódz OMI - życiorys

O. Stanisław Wódz OMI, ur.09.01.1949 w Niegosławicach diecezja wrocławska, syn Wojciecha i Rozalii z domu Szypuła, jest jednym z siedmiorga dzieci. Szkołę podstawową ukończył w Tarnobrzegu- Mokrzyszowie, i w 1965 roku rozpoczął naukę w NSD w Markowicach. Po maturze eksternistycznej w Bydgoszczy 1969 rozpoczął nowicjat w Obrze i studia. Studia ukończył w 1976 roku obrona pracy magisterskiej z psychologii. W tym roku przyjął świecenia kapłańskie i został skierowany do Katowic do naszej parafii jako duszpasterz młodzieży. Jako duszpasterz młodzieży nie tylko katechizował, ale również chodził na piesze pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy, uczestniczył w rekolekcjach oazowych i tworzył nowe grupy oazowe(200 młodzieży należało i realizowało program ułożony przez ks. Blachnickiego); 3 razy zorganizował MAZENOD SONG w Katowicach gromadząc młodzież z naszych parafii, zapraszając do poznawania życia św. Eugeniusza. Podczas pracy duszpasterskiej w Katowicach podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z homiletyki uwieńczone tytułem magistra teologii.

 

Od 1983 roku należał do Rady Prowincjalnej. W tym roku też został dyrektorem NSD w Markowicach. Od 1982 podjął wykłady z homiletyki w WSD w Obrze, które prowadził do 1998 r. Będąc superiorem i dyrektorem NSD w Markowicach wraz z całą prowincją Misjonarzy Oblatów MN., w Polsce w 1987 roku( 30-lecie utworzenia NSD w Markowicach) przeżywał poświęcenie roz- budowanego NSD, którego dokonał Prymas Polski, Józef Kardynał Glemp, syn ziemi kujawskiej. W 1989 roku został przeniesiony do WSD w Obrze jako stały wykładowca homiletyki. W 1992 roku został mianowany proboszczem obrzańskiej parafii. Jako ojciec duchowny dekanatu wolsztyńskiego utrzymywał dobre relacje z duchowieństwem diecezji poznańskiej. Niebawem tez został wy- brany do Rady Kapłańskiej tej diecezji.

 

Od 1998 roku widzimy go w Kodniu jako superiora , a rok później jako proboszcza i kustosza sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia. Od pierwszych chwil w Kodniu dał się poznać jako człowiek wielkich pomysłów i dobry organizator. Podjął wiele prac porządkujących życie klasztoru, parafii i sanktuarium. W 2002 roku przyczynił się do zorganizowania 75-lecia powrotu Matki Bo- żej z Częstochowy do Kodnia. W roku 2000 Matce Bożej bp Jan Mazur wielki czciciel Maryi poświęcił i nałożył kopie koron na skronie Jezusa i Maryi. Na wspomnianą rocznice 75-lecia powrotu MB do Kodnia odnowiono fasadę i całą bazylikę. W 2003 r. ks. bp Zbigniew Kiernikowski mianował O. Stanisława Wodza diecezjalnym egzorcystą. Tę trudna posługę O. Stanisław pełnił do ostatnich dni swego pobytu w Kodniu. W 2007 O. Stanisław został wybrany do Rady Kapłańskiej diecezji siedleckiej. Przez wszystkie lata proboszczowania pełnił funkcje ojca duchownego w dekanacie terespolskim, a ostatnie lata duszpasterza straży pożarnej w tymże dekanacie. Utrzymywał też dobre relacje z duchowieństwem pobliskich diecezji i władzami samorządowymi. Kapłani chętnie przybywali do Kodnia sami i z pielgrzymami oraz. zapraszali O. Stanisława z rekolekcjami czy misjami. Władze samorządowe widząc zaangażowanie w rozwój małej ojczyzny wyróżniali i odznaczali O. Stanisława: zasłużony dla Gminy Kodeń, dla powiatu Biała Podlaska, zasłużony dla Straży Pożarnej, Bialszczanin roku 2009, zasłużony dla województwa lubelskiego, laur Wojewódzkiego Konsewatora Zabytków za piecze nad obiektami zabytkowymi w Kodniu, medal od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za troskę o zabytki .

 

Od 9 września br. O. Stanisław dołączył do delegatury we Francji i Beneluksie, aby dalej owocnie pracować dla dobra ludzi, Kościoła i Zgromadzenia. Otoczmy go życzliwością, modlitwą i chęcią współpracy dla naszego wspólnego dobra.

 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Vaudricourt.

Joomla templates by a4joomla